מערכת ניהול שירותי המרת מטבע

בהתאם לחזור בנק ישראל ח- 12-08-230 , חובה על כל חלפן לדווח , באופן מצרפי על פעולותיו עם לקוחות , עם הבנקים ועם עוסקים אחרים במתן שירות של המרת מטבע , למהות ומטבע הפעולה , וכן דיווח מצרפי על יתרות המוחזקות במטבע חוץ.

כל נותן שירות מטבע חייב לדווח אחת לחודש לרשות לאיסור הלבנת הון.

על כל נותן השירות לקבוע לעצמו יום דיווח קבוע . כל מנת דיווח חודשית תכיל דיווח עבור השירות היומי שניתן על ידי נותן שירותי המטבע . בכל אחד מימי העסקים שהתקיימו בחודש הקלנדרי שקדם לחודש הדיווח . הדיווח יתקבל ברשות לאיסור הלבנת הון , לא יאוחר מיום ה-7 לחודש העוקב לחודש אליו מתייחס הדיווח.

לגבי דיווח על פעולה בלתי רגילה יועבר הדיווח לרשות סמוך ,ככל האפשר בנסיבות העניין , לאחר עשיית הפעולה , או רישומה לפי העניין .

התוכנה מטפלת , מסדרת ומדווחת לבנק ישראל ולרשות לאיסור הלבנת הון לפי המתכונת הדרושה ובצורה פשוטה וקלה לשימוש .

התוכנה היחידה הבנויה בסביבת  windows  שמנהלת משרד חלפן (מבחינת הנהלה חשבונות ומבחינה ניהול פנימי) ומקשרת אותו עם בנק ישראל והרשות לאיסור הלבנת הון.

 

 

 

התוכנה כוללת :-

 • ניהול סניפים וקופות.
 • מודול אלפון לקוחות .
 • המרות – כל סוגי ההמרות .
 • העברות – בין בנק קופה השקעה פרטית ..... וכו' .
 • הפקת קבלות .
 • הפקדות שיקים לבנק .
 • טבלאות קודים (קופות , מטבעות , שיקים , עובדים , בנקים  ... וכו').
 • רווחים ויתרות .
 • עדכון שערים .
 • דיווחים ותקשורת לבנק ישראל והרשות לאיסור הלבנת הון .
 • קישור מהיר לאינטרנט לעדכון שערים .
 • וכו' .... 
פתרונות ושירותים

תוכנת ניכיונית פלוס

תוכנת תזרימית פלוס

תוכנת חלפנית פלוס

תוכנת בחירות פלוס

פיתוח תוכנות

פיתוח לאינטרנט