מערכת מעקב וניהול תזרים מזומנים

תזרים המזומנים הוא הכלי החיוני לניהול כלכלי חכם ולעשות מעקב אחרי כל ההתרחשויות וכל הפעולות הכספיות שנעשות בעסק, ומעניק את היכולת לחזות את מצב הקופות, המזומנים וחשבונות הבנקים ולתכננם באופן אופטימאלי.
שליטה טובה יותר על תזרים המזומנים, דהיינו, התקבולים והתשלומים של העסק, והיכולת לעקוב אחריהם ולשנותם מאפשרות לבעל העסק לפעול בשקיפות רבה יותר כלפי הבנק, שעימו הוא עובד, ולהכין את הבנק לשינוי במצבו הפיננסי.

מאפשרת השקיפות להקדים או לדחות תשלום או תקבול, כדי לשפר את מצבו הפיננסי של הארגון.

תזרים מזומנים מבוקר ותקין:

מאפשר מעקב בחשבונות הבנק וקופת המזומנים.

  • מאפשר קבלת צפי יתרות בתאריך מסוים.
  • יעזור לתאם בין ההכנסות להוצאות, התקבולים לתשלומים והקניות למכירות .
  • לוודא אי חריגות מעבר לאלו שהעסק יכול לממן.
  • יעזור בקבלת החלטות פיננסיות בתוך העסק.
  • יאפשר להתקדמות העסק וצמיחתו תוגדל.
  • לעזור במניעת קשיים ונפילות פיננסיים.

 תזרים המזומנים לא תקין:
עשוי לגרום לנזק כלכלי, ועלולים למצוא עצמנו במחסור כספי חמור.
בעלי עסק לא יוכלו לרכוש סחורה מספקים, ללא יוכלו לשלם משכורות,דמי שכירות, דלק  וכד'.
עשוי לאיים על המשך קיומו של עסק ועל התפתחותו.
בעיות בחשבונות הבנק.
חובות כספיים.

 התוכנה יכולה:
1.       בעזרת התוכנה וע"י כמה פעולות כל אחד יכול לקלוט ולנהל תזרים מזומנים, בצורה חלקה וחכמה.
2.       לאפשר ניהול נכון, חכם ומקצועי של תזרים המזומנים לכל אחד, אין צורך להיות מנהל חשבונות או כלכלן או איש מחשבים על מנת לנהל התזרים.
3.       מנהל העסק לא צריך יותר להנהלת החשבונות כדי לבדוק מצבו הכספי של העסק.
4.       שליטה ביתרת העו"ש ומניעת הפתעות בלתי צפויות בחשבונות הבנקים, וכמו כן לקבל התראה על חריגה לא צפויה ממסגרת האשראי.
5.       אפשרות לתכנון התנועות העתידיות בבנק.
6.       לשכפל בקלות פעולות החוזרות על עצמן ולבחון את ההשפעה של כל שינוי על היתרה הצפויה.
7.       ניתן לבצע חתכים, סיכומים ודוחות מתוך בסיס הנתונים שבתזרים.

ביצוע התאמות "צפי" מול "ביצוע בפועל".
בחינה מידית של השפעת כל שינוי על היתרה הצפויה.

 מערכת תזרים המזומנים היא מערכת פשוטה וגמישה, שתוכל לשמש ביתר קלות את כל סוגי  העסקים הקיימים בשוק, תוך זמינות והתעדכנות בזמן אמת.

 

פתרונות ושירותים

תוכנת ניכיונית פלוס

תוכנת תזרימית פלוס

תוכנת חלפנית פלוס

תוכנת בחירות פלוס

פיתוח תוכנות

פיתוח לאינטרנט